Ge ett bidrag

Kaj och Majvor Alvén försöker göra minst en resa till Nepal varje år. Resorna betalar de helt själva och påverkar inte på något sätt de pengar som samlas in till fonden.

 

I Nepal besöker de barn och föräldrar som fonden stöder. Barnen går i olika skolor på platser runt om i  Nepal. De flesta bor i byn Palanchok, ca 45km utanför Katmandu. Det är familjens kontaktman Bidur Chhetri som ser till att pengarna kommer fram till rätt person. Palanchok är även Bidur Chhetri´s hemby.

Alla bidrag till fonden är välkomna, stora som små. Även ett litet bidrag gör stor nytta och kan förändra liv för barn i Nepal. Finns det intresse att vara med och hjälpa barnen i Nepal går det bra att kontakta Kaj och Majvor Alvén.

 

Tim Alvéns Minnesfond
Bankgiro: 5242-3290
SWISH-konto: 123 376 23 58

 

 

Bidur Chhetri, en fantastisk man med stort hjärta som hjälper oss i Nepal.

 • Tim Alvéns Minnesfond

 • Kaj Alvén, 070-653 43 86
  Majvor Alvén, 0760-40 50 55

  Vill du ge ett bidrag?
  Alla bidrag små som stora är varmt välkomna!

  Tim Alvéns Minnesfond
  Bankgiro: 5242-3290
  SWISH-konto: 123 376 23 58

  Orgnr: 802542-6217

  Finns det intresse att vara med och hjälpa barnen i Nepal är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

 

KONTAKTA OSS

 

  Vi använder cookies. Läs mer »

 

Tack, jag förstår.